Fall 2019
Tuesdays
9:00-11:40am
2 W 13th St.,
Room 1201

Jacob Heftmann
heftmanj@newschool.edu
Office hours by appointment

Fall 2019
Tuesdays
9:00-11:40am
2 W 13th St.,
Room 1201

Jacob Heftmann
heftmanj@newschool.edu
Office hours by appointment

People

People

 • Luenne
 • Ryan
 • Zhaojing
 • Jing
 • Yuri
 • Rajlaxmi
 • Elif
 • Ching Tien
 • Xuerui
 • Stephany
 • Shiyuan
 • Zhaoqun
 • Jessie
 • Yifu
 • Shuqi
 • Sanchi